FC Burgum en de coronacrisis

Beste FC Burgumers,

Deze periode zullen wij ons altijd blijven herinneren en zal een belangrijk onderdeel worden van de wereldgeschiedenis.

Als FC Burgum treft ons deze crisis ook. Niet meer kunnen trainen en voetballen is al erg genoeg, laat staan dat we elkaar momenteel niet meer ‘face to face’ kunnen ontmoeten. Vooral dit laatste is bijzonder vervelend. We hebben vele vrijwilligers, die juist bij onze club betrokken zijn om zodoende niet in een sociaal isolement terecht te komen. De koning zei het treffend: ,,Niet alleen het coronavirus is gevaarlijk, maar ook het eenzaamheidsvirus vormt een groot risico.’’

Wij roepen onze leden, vrijwilligers en supporters dan ook van harte op om naar elkaar te blijven omkijken. Bel, mail en app elkaar. Zodoende blijft onze fantastische club levend, zonder actief te voetballen. Laten we hopen dat er weer zo snel mogelijk gevoetbald mag en kan worden!

Challenge
Er is een prachtig initiatief gekomen vanuit ons communicatieteam, de #StayAtHomechallenge. De challenge, te volgen via Instagram en Facebook, is een groot succes onder onze jeugdleden en senioren. Enkele sponsoren, zoals Webspriet, Leffel Sportswear en De Spriet, hebben prijzen beschikbaar gesteld. Een mooi gebaar. Dank daarvoor.

Gevolgen van de maatregelen
We kunnen nog onvoldoende inschatten wat de huidige maatregelen voor onze club op de lange termijn zullen betekenen. Hierbij denken we aan het voetbaltechnische, sociale en financiële gevolgen. Nu onze kantine (nog) gesloten is, missen we natuurlijk inkomsten. Dat is vervelend, maar we kunnen een stootje hebben.

In het verlengde daarvan adviseren we als bestuur om, ondanks dat er niet gevoetbald/getraind kan worden, wel contributie te blijven innen. Dit wordt ons ook vanuit NOC-NSF geadviseerd (zie ook: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen, vraag 7) Als bestuur kunnen we hierover niets beslissen, dat kan alleen via een algemene ledenvergadering (ALV). Aangezien deze nu (nog) niet kan plaatsvinden, zal dit punt later op de eerstvolgende ALV besproken worden.

Juist vanuit de solidariteitsgedachte om de club ‘levend’ te houden, hopen we dat jullie ons advies willen volgen. Mocht je om persoonlijke redenen hier bezwaar tegen willen maken, verzoeken wij contact met ons op te nemen, via secretariaat@fcburgum.nl.

KNVB-nieuws
Ook vanuit de KNVB is momenteel nog niet duidelijk of het seizoen nog voetballend wordt afgerond, of dat bijvoorbeeld onze Vrouwen 1, Heren5 en Heren 1 (za) en eventueel nog andere teams kampioen zijn of niet. Ons advies is om de website van de KNVB in de gaten te houden, via deze link: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus

Vergaderen
Als bestuur hebben wij nog steeds dagelijks contact met elkaar. We volgen hierbij uiteraard de richtlijnen van de regering en het RIVM. Dat betekent dat wij niet om de tafel gaan, maar elkaar via de telefoon, Skype, Microsoft Teams etc. spreken. Wij doen hierbij een oproep aan onze commissieleden en vrijwilligers om hetzelfde te doen en elkaar niet face to face te spreken.

Respecteer maatregelen
Wij roepen iedereen op zich te houden aan de maatregelen die het kabinet heeft genomen, dus ook om NIET te spelen/voetballen op ons sportpark. We zien en horen dat er toch te veel kinderen op het sportpark bij elkaar komen. De gemeente zal daar nog strakker op toezien en handhaven.

Mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag.

Namens het bestuur,

Dirk van der Woude

Apuls
Jumbo Burgum
Expert Meijer
C. van den Adel
Tiltrans