FC Burgum en Hoofd Jeugdopleiding Eric Boersma verlengen samenwerking

Het hoofdbestuur van FC Burgum heeft de verbintenis met Eric Boersma als Hoofd Jeugdopleiding verlengd tot en met het seizoen 2020-2021. Boersma is bezig aan zijn eerste seizoen in Burgum.

Vorig jaar is het bestuur op zoek gegaan naar een persoon die als HJO onze nieuwe club kan versterken de communicatie binnen het trainersgilde te vergroten, de jeugdtrainers te voorzien van tips en trucs, de mentor voor de jeugdtrainers te zijn en daardoor in gezamenlijkheid het plezier binnen de teams te vergroten. De club kwam daarbij uit bij Eric Boersma.

In dit eerste jaar van onze fusieclub zijn er vele problemen en situaties voorbij gekomen waar adequaat gehandeld en in oplossingen gedacht is. Eric heeft bewezen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van ons club. Als bestuur zijn we blij dat Eric ons ook volgend seizoen bijstaat met zijn kennis en kunde en gaan we van een verdere vruchtbare samenwerking uit.

'De mensen maken het verschil'
Eric Boersma: ,,Ik ben blij en trots om het verhaal FC Burgum door te kunnen zetten. We zijn binnen de jeugdopleiding bezig met veel mooie ontwikkelingen. Deze willen we dan ook graag met elkaar voortzetten. Voorafgaand wist ik natuurlijk de opdracht en verschillende verantwoordelijkheden, maar de mensen maken echt het verschil. Er leeft zoveel positivisme en enthousiasme binnen de club. Dat maakt dat ik iedere week met plezier naar de club rijd. Met het nieuwe sportpark op komst en het realiseren van het voetbalplan zit ook het komende seizoen weer vol uitdagingen.''

Ate Ritsma, voorzitter Voetbalzaken: ,,Door Eric zijn positieve kijk op voetbal, zijn omgang met onze jeugdtrainers, zijn kundige inbreng in Voetbalzaken en zijn ervaringen bij SC Heerenveen, draagt hij bij aan het vergroten van de kwaliteit en borging van onze voetbalambitie. De door Eric geleide themabijeenkomsten voor onze trainers zijn van toegevoegde waarde en maken een kwalitatief sterker trainerskorps.''

Syb Stelpstra gaat ook door
Ook is FC Burgum heel erg blij met het verlengen van assistent-HJO, Syb Stelpstra. Hij fungeert als rechterhand en klankbord voor Eric. Door wekelijks goed onderling overleg kunnen ze zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden bezoeken en waar nodig met hun kennis de jeugdtrainers helpen. Syb ervaart de samenwerking met Eric en Voetbalzaken als zeer plezierig en constructief en is ook blij dat hij ook volgend jaar bij onze club zijn steentje kan bijdragen.

Door het verlengen van de samenwerking met beide heren bouwt FC Burgum verder aan een stabiel en groot netwerk van trainers, met de nodige kennis en kunde om onze jeugdleden naar hun hoogste niveau te brengen.

Jumbo Burgum
Tiltrans
C. van den Adel
Expert Meijer
Apuls