Goede sfeer tijdens ALV

Afgelopen vrijdag, 17 juni, werd de voorjaar ledenvergadering gehouden. De opkomst was redelijk goed. Gelukkig waren deze keer ook enkele vertegenwoordigers van de seniorenteams aanwezig, aangevuld met met name vrijwilligers van onze club. Kortom een mooie vertegenwoordiging van onze club!

Afscheid Richard van der Vliet
Jarenlang was Richard van der Vliet penningmeester van eerst BCV en later FC Burgum. Hij was in deze periode betrokken bij o.a. de fusie en de realisatie van ons nieuwe sportcomplex. Richard nam ons voortdurend mee in de financiële consequenties wanneer er keuzes en beslissingen genomen moesten worden. Dit had tot gevolg dat we altijd grip op de financiën hadden en nu ook hebben.

De voorzitter bedankte Richard voor zijn enorme inzet en gaf aan dat het bestuur   Richard voor wilde dragen om benoemd te worden tot Lid van verdienste. Alle aanwezigen ondersteunden dit voorstel met een luid applaus.

Mark Kruisselbrink werd benoemd tot penningmeester en neemt daarmee per direct de taken van Richard over. Mark werd van harte welkom geheten met een mooi bos bloemen.

Formele agendapunten
Op de agenda stonden de gebruikelijk agendapunten. Zo werd een toelichting gegeven op de cijfers van het afgelopen seizoen en werd de begroting voor het nieuwe seizoen doorgenomen. Ook werden de aanwezigen uitgebreid bijgepraat over het al dan niet plaatsen van verlichting rondom de velden 4 en 5. Mocht de verlichting doorgaan, dan biedt dit de wenselijke en noodzakelijke uitbreiding qua trainingscapaciteit. Doordat ook veld 3 de komende maanden groot onderhoud ondergaat, zouden we dan voor de komende jaren qua capaciteit weer up-to-date zijn. Ook werd gemeld dat we tot en met december 2022 nog gebruik kunnen maken van veld 6 en 7.

Voetbalzaken
Ate Ritsma nam ons vervolgens in vogelvlucht mee in alles wat er gespeeld heeft op voetbalgebied. Het is een lastig jaar geweest doordat veel posities binnen Voetbalzaken zelf vacant kwamen, en daarnaast de nodige trainersposities ingevuld moesten worden. Helaas zijn nog niet alle posities weer bemand.

De functie van HJO is eerder al ingevuld door Harke Bekkema (bovenbouw) en Kayin Kleefstra. Tijdens de vergadering stelde Kayin zich voor en vertelde hij hoe hij samen met Harke invulling gaat geven aan hun rol binnen de club.

Het voetbalseizoen is ten einde, maar op de achtergrond gebeurt er de komende weken nog ontzettend veel ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De voorzitter wenst iedereen een fijne zomer en we zien elkaar graag weer in het seizoen 2022/2023.

Sonac
Expert Meijer
Tiltrans
Apuls
C. van den Adel
Jumbo Burgum