UPDATE: Voorlopige teamindelingen jeugdteams 2022-2023

Laatste update: donderdag 7 juli

Gewijzigde teamindelingen

Sinds de bekendmaking van de verschillende teamindelingen, zijn er nog een aantal mutaties in het ledenbestand doorgevoerd. Een aantal leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, anderen zijn weer als nieuw lid binnengekomen. Dit heeft tot gevolg dat de indeling van een aantal teams iets is aangepast. Hieronder de aanpaste teamindelingen.

JO15
JO17
JO19

Eerste bericht

Uitgangspunt van onze vereniging is dat ieder lid met veel plezier kan voetballen. Voor de één is voetbal een echte passie en voor de ander een gezellige teamsport met vrienden en vriendinnen. Het indelen is elk jaar een lastige taak voor de Technische Commissie, trainers en leiders. Wij willen graag spelers opleiden, zodat een team en zeker ook het individu leert voetballen. Een ieder moet zich op zijn of haar eigen niveau kunnen ontwikkelen met plezier in het spel. We zijn naar onze mening zorgvuldig te werk gegaan door trainers en leiders informatie te vragen over niveau, ontwikkeling en motivatie van spelers.

Hieronder worden de teamindelingen gepresenteerd, met daarbij de opmerking dat de Technische Commissie zich het recht voorbehoudt om nog voor of tijdens het volgend seizoen wijzigingen aan te brengen waar nodig.

Voorlopige indeling JO7.pdf
Voorlopige indeling JO8.pdf
Voorlopige indeling JO9.pdf
Voorlopige indeling JO10.pdf
Voorlopige indeling JO11.pdf
Voorlopige indeling JO12.pdf
Voorlopige indeling JO13.pdf
Voorlopige indeling JO15.pdf
Voorlopige indeling JO17.pdf
Voorlopige indeling JO19.pdf

Voorlopige indeling Meiden.pdf

Voorlopige indelingen senioren
Het is nog even wachten totdat de voorlopige teamindelingen van de senioren bekend zijn. Het team van Voetbalzaken werkt er hard aan om dit volgende week te kunnen publiceren.

Vragen over de voorlopige teamindelingen 
Mochten er vragen zijn over de indeling dan verzoeken wij u/jou deze te stellen via info@fcburgum.nl

 

Sonac
Expert Meijer
Apuls
Tiltrans
Jumbo Burgum
C. van den Adel