Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit acht personen (1 vacant). De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Algemeen Bestuur. Het bestuur stelt het verenigingsbeleid vast, waarbij gebruik wordt gemaakt van beleidssuggesties aangereikt vanuit commissies en teams. De uitvoering van het beleid wordt gedelegeerd aan diverse commissies en functionarissen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en onderhoudt contacten met o.a. de KNVB, gemeente, sponsors, zuster- en belangenverenigingen.

Achter van links naar rechts: Dirk van der Woude, Gauke Haagsma, Ate Ritsma
Voor van links naar rechts: Richard van der Vliet, Jacqueline Boersma, Geeske Wijmenga en Jan Harmen Jonker

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Dirk van der Woude voorzitter@fcburgum.nl
Secretaris Geeske Wijmenga secretariaat@fcburgum.nl 
Penningmeester Richard van der Vliet penningmeester@fcburgum.nl
Algemene Zaken Jan Harmen Jonker algemenezaken@fcburgum.nl 
Voetbal Zaken   Ate Ritsma voetbalzaken@fcburgum.nl 
Facilitaire Zaken Douwe Jan Douma facilitairezaken@fcburgum.nl
Sponsor Zaken Gauke Haagsma a.i. sponsoring@fcburgum.nl
PR en Communicatie Jacqueline Boersma communicatie@fcburgum.nl


Organisatiestructuur

(Klik op de afbeelding om deze te vergroten)

 

Voetbalzaken

(Klik op de afbeelding om deze te vergroten)