Organisatie

Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht personen. De voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid Algemene Zaken  vormen het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt het verenigingsbeleid vast, waarbij gebruik wordt gemaakt van beleidssuggesties aangereikt vanuit de verschillende commissies en teams. De uitvoering van het beleid wordt gedelegeerd aan de diverse commissies en functionarissen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en onderhoudt contacten met o.a. de KNVB, gemeente, sponsors, zuster- en belangenverenigingen.

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Dirk van der Woude voorzitter@fcburgum.nl
Secretaris Geeske Wijmenga secretariaat@fcburgum.nl 
Penningmeester Richard van der Vliet penningmeester@fcburgum.nl
Algemene Zaken Jan Harmen Jonker algemenezaken@fcburgum.nl 
Voetbal Zaken   Ate Ritsma voetbalzaken@fcburgum.nl 
Facilitaire Zaken Douwe Jan Douma facilitairezaken@fcburgum.nl
Sponsor Zaken Chris van Buiten sponsoring@fcburgum.nl
PR en Communicatie Anja de Jong communicatie@fcburgum.nl


Organisatiestructuur

(Klik op de afbeelding om deze te vergroten)

 

Voetbalzaken

(Klik op de afbeelding om deze te vergroten)