Ledenadministratie

Lidmaatschap

Aanmelding

Wil je lid worden van FC Burgum? Je bent van harte welkom! Wanneer je het aanmeldingsformulier invult, dan hebben wij alle gegevens compleet om jouw aanmelding af te kunnen ronden. Kom je er niet uit? Of heb je eerst nog meer informatie nodig? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@fcburgum.nl 

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

Let op!
We hebben 2 instroom momenten.
Als je je aanmeldt vóór 1 mei dan wordt je ingedeeld na de zomerstop (dus het nieuwe seizoen)
Als je je aanmeldt vóór 1 dec dan wordt je ingedeeld na de winterstop.
Wanneer je je aanmeld na 1 mei of 1 dec, zullen we uiteraard nagaan of er alsnog een plek is in een team. Zo niet, dan kom je op de wachtlijst. Dus geef je altijd op!
We kunnen 2x per jaar teams aanmelden bij de KNVB, in principe zijn deze teams dan al vol.
Mocht er toch plek zijn in een team, dan wordt er uiteraard contact met u opgenomen.

Afmelden

Een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap kan op uiterlijk 1 juni van het betreffende jaar ingediend worden via ledenadministratie@fcburgum.nl. Conform statuten kan het lidmaatschap slechts 1x per jaar op 30 juni worden beëindigd.

Proeftrainen

Als je graag wilt voetballen maar je weet nog niet zeker of je het wel leuk zal vinden, dan kan je bij ons een paar proeftrainingen meedoen. Stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@fcburgum.nl. Vermeld daarin je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met je op.

Let op!
Proef trainen kan altijd!
Maar als je dan lid wilt worden, gelden de regels die vermeldt staan bij Aanmelden.
Houd hier rekening mee om teleurstellingen te voorkomen.

Kaboutervoetbal

Mocht uw kind het leuk vinden om te voetballen en hij/zij is tussen de 4 en 6 jaar dan hebben wij kaboutervoetbal. Er wordt dan 1x per week op zaterdag een uurtje getraind. Kaboutervoetbal is kosteloos. Wel maken we de kabouter lid. Wilt u uw zoon/dochter aanmelden dan kunt u mailen naar ledenadministratie@fcburgum.nl. Vermeld daarin de naam, adres, geboortedatum van de kabouter en uw telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op.

Leergeld; financiële hulp via Sportfonds

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen.
Informatie is te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl 
U kunt uw kind aanmelden op www.samenvoorallekinderen.nl

Wij krijgen via Leergeld uw aanmelding binnen en dan nemen wij contact met u op.

LET OP! U moet uw kind ieder jaar, dus voor ieder nieuw voetbalseizoen, weer aanmelden via www.samenvoorallekinderen.nl en aangeven dat hij/zij weer gaat voetballen bij FC Burgum.


Warm welkom nieuwe leden

Nieuwe leden, proeftrainers of kabouters, worden welkom geheten door ons Welkomstteam Anita en Baukje. Zij zorgen ervoor dat deze spelers vanaf het moment van aanmelden totdat ze zijn ingedeeld, geïnformeerd en op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken. Tevens zullen zij de speler bij de eerste training welkom heten op het voetbalveld.

Contributie

De contributie vanaf 1 juli 2023 bedraagt:

  Kwartaal Jaar
Kabouters € 0,- € 0,-
Pupillen (t/m onder 13)                                                    € 40,-        € 160,-
Junioren  € 47,50 € 190,-
Senioren (reguliere KNVB competitie)   € 58,75 € 235,-
Senioren (niet-reguliere KNVB competitie)   € 30,- € 120,-
Niet spelende leden: (trainers/leider, kaderleden die zelf niet spelen etc) zijn vrijgesteld van contributie.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie

De contributie wordt geïncasseerd middels een automatische machtiging op de 24ste in de laatste maand van het kwartaal.


Gele en Rode kaarten

Geldboetes verbonden aan gele en rode kaarten die de KNVB voor de leden van FC Burgum rechtstreeks bij de club in rekening brengt, worden volledig doorbelast aan het betreffende lid. De afschrijving vindt plaats via automatische machtiging.