Freonen fan FC Burgum

Met de oprichting van FC Burgum is het logisch dat de leden van de club van 100 en de club van 50 samen verder gaan. De club van 100 en club van 50 heet voortaan Freonen fan FC Burgum. De leden van de eerder genoemde clubs gaan automatisch over naar de Freonen fan FC Burgum.


Activiteiten

Eens per jaar wordt er een avond/activiteit georganiseerd waarbij u meebeslist over de bestemming van de lidmaatschapsgelden van de Freonen.

Bestuur

Het is een zelfstandige Freonenclub, die niet rechtstreeks onder de vereniging valt. Daarom heeft de club een eigen bestuur. Voorzitter is Harry Kingma, Herman Hoekstra is penningmeester en beheert ook het mailadres. Algemene leden zijn Hylke de Boer, Piet Dijkman en Sietse van der Meer.

Financiën

De bijdrage voor de Freonen fan FC Burgum bedraagt € 50. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïncasseerd via automatische incasso.

Informatie

Informatie ontvangt u via de mail en/of via publicatie op de site van FC Burgum. Aanmelden als lid van de Freonen kan d.m.v. een mailtje aan: freonenfan@fcburgum.nl.

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de Freonen fan FC Burgum

 

Harry Kingma (Voorzitter) 06-50636645
Herman Hoekstra (penningmeester) 06-15966942
Hylke de Boer
Piet Dijkman 06-57689706
Sietse van der Meer