Freonen fan FC Burgum

Met de oprichting van FC Burgum is het logisch dat de leden van de club van 100 en de club van 50 samen verder gaan. De club van 100 en club van 50 heet voortaan Freonen fan FC Burgum. De leden van de eerder genoemde clubs gaan automatisch over naar de Freonen fan FC Burgum.


Activiteiten

Eens per jaar wordt er een avond georganiseerd waarbij u meebeslist over de bestemming van de lidmaatschapsgelden van de Freonen. Hopelijk kunnen we dit ook weer combineren met een inspirerende gastspreker. Binnenkort worden er pasjes uitgereikt waarmee u gratis alle thuiswedstrijden kunt bezoeken.

Bestuur

Het is een zelfstandige Freonenclub, die niet rechtstreeks onder de vereniging valt. Daarom heeft de club een eigen bestuur.De nieuwe voorzitter is Harry Kingma. Herman Hoekstra is penningmeester en beheert ook het mailadres. Algemene leden zijn Hylke de Boer, Wieny Toren, Piet Dijkman en Sietse van der Meer.

Financiën

De bijdrage voor de Freonen fan FC Burgum bedraagt € 50. Hiermee steunt u de nieuwe club en heeft u gratis entree bij de thuiswedstrijden van FC Burgum.

Beide clubs hebben nog gelden beschikbaar. Omdat er het afgelopen jaar geen geld meer naar de accommodaties is gegaan is er flink gespaard. Het voorstel is dit bedrag op den duur beschikbaar te stellen aan het bestuur van FC Burgum voor de Wall of Fame in de nieuwe accommodatie en eventueel het restant voor overige zaken te gebruiken. UIteraard hoort u dit nog van ons.

Informatie

Graag hadden we alle leden persoonlijk willen informeren, maar helaas is er niet van ieder lid een mailadres. Om u goed te kunnen informeren verzoeken wij de leden hun adresgegevens te mailen aan: freonenfan@fcburgum.nl . Of stuur een mail als u Freon wilt worden!

Vervolgens ontvangt u de informatie per mail of kunt u deze vinden op www.fcburgum.nl 

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de Freonen fan FC Burgum

 

Harry Kingma (Voorzitter) 06-50636645
Herman Hoekstra (penningmeester) 06-15966942
Hylke de Boer
Wieny Toren 06-50973443
Piet Dijkman 06-57689706
Sietse van der Meer