VOG

VOG-beleid

Binnen FC Burgum zetten we ons maximaal in voor een veilige sportomgeving. Eén van de instrumenten die we daarvoor inzetten is de VOG. Vrijwilligers en betaalde krachten (in het vervolg enkel aangeduid als ‘vrijwilligers’) die direct contact hebben met minderjarigen of andere kwetsbare personen dienen in bezit te zijn van een VOG.

1. Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screenings mogelijk. Het is belangrijk te weten dat FC Burgum alleen een VOG aanvraagt m.b.t. screeningspunten 84 (belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (belast met de zorg voor hulpbehoevende personen). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Voor meer informatie, zie de volgende link: www.justis.nl/producten/vog/

2. Wie moet een VOG aanvragen?

Dit geldt voor vrijwilligers van 16 jaar en ouder die actief zijn in de volgende functies binnen FC Burgum: trainer, leider, hoofd jeugdopleiding (HJO), technisch coördinator, medisch verzorger, bestuurslid en vertrouwenspersoon.

3. Procedure voor aanvragen van (gratis) VOG

  • FC Burgum stuurt een standaard mail naar de vrijwilliger waarin uitgelegd wordt hoe de procedure van de VOG-aanvraag verloopt.
  • Vervolgens ontvangt de vrijwilliger een mail van Dienst Justis, met daarin de link naar de formele VOG-aanvraag.
  • Na het invullen van de gevraagde gegevens ontvangt de vrijwilliger binnen vier weken per post de VOG. De vrijwilliger toont het originele document aan de VOG-administrateur. Deze verwerkt in de vrijwilligersapplicatie dat de betreffende vrijwilliger de VOG heeft laten zien en de vrijwilliger houdt zelf het document.
  • De vrijwilliger ontvangt één herinnering. In het geval de vrijwilliger niet voor de aangegeven datum een VOG heeft laten zien, dan wordt dit doorgegeven aan het bestuurslid van Algemene Zaken. Het bestuurslid neemt contact op met de betreffende vrijwilliger.

4. Geldigheid VOG

FC Burgum zal de betreffende vrijwilligers elke 4 jaar om een recente VOG vragen.

5. Wat als een vrijwilliger geen VOG wil aanvragen of deze niet verstrekt krijgt?

Iedereen die binnen FC Burgum actief is in de bij punt 2 aangegeven functies, is verplicht een VOG aan te vragen. Wil de vrijwilliger hier niet aan meewerken of krijgt hij/zij de VOG niet verstrekt van Dienst Justis, dan stopt de betrokkenheid in deze functie(s) per direct. Er is dan sprake van een veiligheidsrisico als deze persoon de betreffende functie vervult.

6. Meer weten?

Voor vragen en/of opmerkingen omtrent de procedure van het aanvragen van een VOG kan contact worden opgenomen met vog@fcburgum.nl of het bestuurslid van Algemene Zaken. Voor vertrouwelijke vragen kan de vrijwilliger ook terecht bij de vertrouwenspersoon van FC Burgum.