Nieuws vanuit het bestuur

Inmiddels zitten we alweer aan het einde van het eerste kwartaal van 2023. Het is dan ook goed om weer wat van ons te laten horen.

Staand v.l.n.r.  Geeske Wijmenga (secretaris), Jan Harm Jonker (algemene zaken), is inmiddels vervangen door Freddy Kooistra, Mark Kruisselbrink (penningmeester), Chris van Buiten (sponsorzaken), Anja de Jong (PR en communicatie) en Dirk van der Woude (voorzitter)

Gehurkt v.l.n.r. Douwe Jan Douma (facilitaire zaken) en Ate Ritsma (voetbalzaken)

Facilitaire Zaken
Douwe Jan Douma moest vanwege werk en studie een stap terug doen. We zijn dan ook op zoek gegaan naar iemand die de rol van Douwe Jan kan waarnemen. Die hebben we gevonden in de persoon van Alex Jongedijk.

Alex is bij verschillende mensen in de club al bekend. Hij was namelijk vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel nauw betrokken bij de realisatie van de Nije Westermar. Nu helpt Alex ons om het gebouw, velden en materialen zo goed mogelijk te gebruiken en te beheren.

In de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt Alex nader voorgesteld en wordt hij voorgedragen als vervanger van Douwe Jan.

Veldverlichting
Het is niemand waarschijnlijk ontgaan dat inmiddels alle voetbalvelden zijn voorzien van LED-verlichting. Dit betekent dat we nu dus ook (gedoseerd) kunnen trainen op wedstrijdvelden en dat we ook meer wedstrijden op doordeweekse avonden kunnen organiseren.

Inmiddels heeft voetbalzaken een aangepast trainingsschema gemaakt waarop is aangegeven welk team waar kan trainen. Het verzoek is om bij trainingen zoveel mogelijk te spreiden op de velden en niet voortdurend op één deel van het veld te trainen. Dit om de slijtage van de velden zo laag mogelijk te houden.

Heerenveen vrouwen Academy
Sinds enkele weken trainen dames van SC Heerenveen, MO13/14 en MO15/16 op vrijdagmiddag op ons sportpark. Dit verzoek kwam, mede in relatie tot het sportief partnership dat wij met SC Heerenveen hebben.

Als tegenprestatie zullen er vanuit Heerenveen verschillende activiteiten en voordelen aangeboden worden voor leden van FC Burgum, zoals clinics, vrijkaarten voor wedstrijden, etc. Onze tip is dan ook om de website en sociale media in de gaten te houden.

Ledentevredenheid en “Iedereen is gelijk”
Op dit moment zijn verschillende speelsters en spelers bezig met twee belangrijke projecten binnen de club. Deze projecten zijn gestart vanuit ons beleidsplan. 

Ledentevredenheidsonderzoek
In het beleidsplan hebben we de doelstelling staan dat de ledentevredenheid binnen FC Burgum minimaal een 8 moet zijn. Omdat we (nog) niet weten hoe de ledentevredenheid nu is, hebben we drie leden bereid gevonden een ledentevredenheidsonderzoek in te richten en uit te voeren. Dit zijn Harmen Vlietstra, Roeland Rusticus (beiden spelers van heren 1) en Willem Vlietstra (teammanager heren 1). In de komende tijd zal er een enquête of iets dergelijks worden gehouden om de huidige tevredenheid te meten. We roepen jullie dan ook op voorhand op om hieraan mee te doen, zodat de response ook daadwerkelijk representatief zal zijn.

Iedereen is gelijk
Als club willen we dat er geen verschillen zijn of ontstaan tussen leden, vrijwilligers, supporters of betrokkenen. Uiteraard is er wel verschil in de wijze hoe leden de sport uitoefenen (recreatief of prestatief) maar er mag nooit verschil zijn in wie of wat je bent. Om dit verder onder de aandacht te brengen zijn vier spelende leden, te weten Kees Noordmans (heren 1), Lisanne Kempe (vrouwen 1), Alina Tilkema (vrouwen 2) en Patrick Brandenburg (heren 2) bezig dit verder uit te werken. We houden jullie op de hoogte en hopen iets meer te kunnen vertellen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Kaderbijeenkomsten
Mede naar aanleiding van vernielingen in enkele kleedkamers werd op 27 februari jl. zogenaamde kaderbijeenkomsten georganiseerd. Helaas was de opkomst zeer gering en teleurstellend. Doel van deze bijeenkomst(en) was om het met elkaar te hebben over gedrag. Het ging dus niet alleen over gedrag in de kleedkamer(s) maar ook op en langs het veld, alcoholgebruik onder 18 jaar, etc. Alles in het teken van onze kernwaarden.

Op maandagavond 3 april gaan we deze bijeenkomsten opnieuw organiseren voor alle kaderleden van onze teams. De kaderleden die helaas op 27 februari niet aanwezig konden zijn, roepen we dan ook op om 3 april a.s. wel te komen, in het belang van de club!

Afsluiting
Mochten er naar aanleiding van deze update, of anderszins vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag van jullie.

 

Vriendelijke groeten,

Het Bestuur

Sonac
Tiltrans
C. van den Adel
Jumbo Burgum
Expert Meijer
Apuls