Uitnodiging Algemene ledenvergadering maandag 22 april

Op maandag 22 april aanstaande om 20.00 uur is de Algemene (voorjaars) Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats in ons sportcafé in de Nije Westermar.

Alle betrokkenen bij FC Burgum zijn van harte welkom. We hopen uiteraard op een grote opkomst!

De agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering 17 november 2023
 5. Bestuurszaken
  • Benoemen Bauke Prins als bestuurslid Voetbal Zaken
  • Introductie nieuw te benoemen voorzitter
  • Benoeming Heinze de Boer als bestuurslid
 6. Status algemeen beleidsplan
 7. Actuele financiële situatie
  • Begroting 2024/2025
 8. Sponsorzaken
 9. Gerda Nijenhuis AZC
 10. Voetbaltechnische zaken 
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Voor de volledigheid hieronder de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering.

Notulen Algemene Ledenvergadering 17 november 2023

Jumbo Burgum
Tiltrans
Expert Meijer
C. van den Adel
Apuls
Sonac