Ingekomen brief: Toekomst supportersvereniging

Geachte leden,

Langs deze weg willen wij u allen op de hoogte brengen over de toekomst van de Supportersvereniging (hierna te noemen: SV). Over enkele weken zal er definitief afscheid worden genomen van BCV en zullen we, samen met vv Burgum en BBC, verder onder de gezamenlijke vlag van FC Burgum. Voor de SV betekent dit ook het een en ander. De SV was de afgelopen jaren enkel facilitair aan BCV en haar leden. Nu de clubs de handen ineengeslagen hebben en gezamenlijk een nieuw sportief pad zullen bewandelen, was het ook tijd om naar de toekomst van de SV te kijken.

Enkele weken geleden is de SV benaderd om op te gaan in de nieuwe fusieclub. Dit wat in zou houden dat wij ons uit zouden schrijven bij de KvK. Deze optie hebben we bekeken en daarnaast hebben we gekeken naar de optie tot doorstart. Na enig beraad zijn we tot de conclusie gekomen dat het moment daar is om afscheid te nemen van de SV. Binnen de nieuwe fusieclub zullen andere commissies en/of initiatiefnemers de mogelijkheid krijgen tot het organiseren van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan club, haar leden en/of supporters.

Vanuit de SV zijn er gesprekken gevoerd met de betrokken vanuit de fusieclub. In deze gesprekken zijn een aantal belangrijke punten besproken. Wij hebben aangegeven dat het geldbedrag dat op de bank staat, gedoneerd zal worden aan de club. Hierbij is wel de voorwaarde geschept dat het geld bedoeld is voor doeleinden die aansluiten bij de gedachtegang van de SV ( lees: draaiend rad, muziek, bingo etc.). Op deze manier kunnen we ook een positieve bijdrage leveren aan de nieuwe vereniging en enthousiastelingen de mogelijkheid bieden tot het organiseren van zulke activiteiten.

Wat betekent dit voor u als lid? Jaarlijks heeft u als lid de SV financieel gesteund met uw bijdrage. Waar de SV voorheen onafhankelijk van de club was, zal de nieuwe commissie onderdeel zijn van de nieuwe structuur van de club. Dit houdt in dat de club de initiatieven zal gaan faciliteren. De automatische incasso zal zodanig ook per direct stopgezet worden.

Namens de SV wil ik u hartelijk danken voor uw bijdrage en/of inzet ten behoeve van de SV. Door u hebben we de club jarenlang kunnen ondersteunen. Tevens zijn er festiviteiten georganiseerd die een positieve bijdrage leverden aan de sfeer tussen alle leden en supporters.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Oeds Venema, 0623813118.

Graag tot ziens bij onze nieuwe vereniging en nogmaals dank!

 

Met vriendelijke groet,

De Supportersvereniging

Tiltrans
C. van den Adel
Expert Meijer
Jumbo Burgum
Apuls