Nieuws vanuit het bestuur

De winterstop ligt inmiddels weer achter ons en er wordt weer volop getraind en weer wedstrijden gespeeld. Het leek ons dus ook de hoogste tijd om jullie over enkele zaken “bij te praten”. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dit uiteraard graag! 

Ledentevredenheidsonderzoek
In navolging van het ledentevredenheidsonderzoek, hebben wij een top 3 gemaakt, waar we als bestuur graag mee aan de slag willen.
Dit betreffen:

  • Aanpassing aan de douches, i.v.m. klachten.
  • Opstellen van gedragsregels en het stimuleren van positief gedrag in en langs het veld.  
  • Het opstellen van een informatiegids voor kaderleden en voor nieuwe leden.

Mochten jullie nog goede aanvullingen hebben, dan horen we dit uiteraard graag.

Beleidsplan Voetbalzaken
Ons team binnen Voetbalzaken is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het opstellen van een (concept) voetbaltechnisch beleidsplan. Inmiddels is er ook een oproep geweest om op vrijdagavond 8 maart hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wil je meepraten en je ideeën ventileren? Meld je dan aan door een mail te sturen naar voetbalzaken@fcburgum.nl. Vermeld hierin je naam en rol/functie (speler, ouder, supporter, sponsor, vrijwilliger).

Vertrouwens contactpersonen
Binnen FC Burgum zitten we in de mooie positie dat wij twee nieuwe vertrouwenscontactpersonen hebben. Dit zijn Christa Bousma en Age Tolsma.
Zie ook: Vertrouwenscontactpersoon | FC Burgum.
Heb je behoefte om met één van hen in gesprek te gaan, dan kun je ze altijd bellen.
Met elkaar vormen we de vereniging, delen we met elkaar de kernwaarden en verdelen we zo ook de lasten en de lusten met elkaar.
Wanneer er naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen zijn dan willen wij jullie graag aanvullende toelichting geven. We vertrouwen op jullie medewerking en dat we gezamenlijk “Hart voor de club” blijven houden.

Nieuwe tenues
Zoals eerder al eens is aangekondigd krijgen alle teams nieuwe tenues. Dit zijn dus nieuwe sokken, nieuwe broekjes en nieuwe shirts! Deze tenues worden in de komende weken uitgereikt. De kaderleden krijgen hier tijdig bericht over.

Gedrag in en langs het veld
In de afgelopen tijd is er regelmatig een oproep gedaan om ons in en buiten het veld zo positief mogelijk te gedragen. Dit betekent dat wij ons schikken in beslissingen van scheids- en grensrechters en dat onze kaderleden, ouders en supporters zich uitsluitend positief uitlaten. 
Dat deze gedragsverandering niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is, is logisch. Dat laat onverlet dat wij als bestuur vinden dat we hier de komende jaren vol op in gaan zetten. 

Het gaat er niet om dat FC Burgum een voorbeeldclub is of moet zijn, maar het gaat erom dat wij in de toekomst op een positieve wijze wedstrijden willen blijven spelen. Het moment dat zowel de KNVB als FC Burgum met een ernstig te kort aan scheidsrechters komt te zitten is zeer nabij. Dit is voornamelijk een gevolg van onze eigen voetbalcultuur.

Help ons, om dit om te buigen. We zijn ervan overtuigd dat dit gaat lukken met de positieve energie die er binnen FC Burgum bestaat. Laten we elkaar hierbij helpen. Door elkaar positief te coachen gaat dit leiden tot cultuur!

Afsluiting
Mochten er naar aanleiding van deze update, of anderszins vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag van jullie.

Vriendelijke groeten,
het bestuur

C. van den Adel
Jumbo Burgum
Expert Meijer
Sonac
Tiltrans
Apuls