Leden

Lidmaatschap

Binnenkort komt er een digitaal aanmeldingsformulier. Tot die tijd kun je voor aanmelding,  wijzigingen of afmelding een mailtje sturen naar: ledenadministratie@fcburgum.nl


Aanmelding

In de mail graag naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum vermelden en of je al eerder lid bent geweest van een voetbalclub. Dit in verband met eventuele overschrijving.


Warm welkom nieuwe leden

Nieuwe leden of jongens en meisjes die eerst eens mee willen trainen, worden welkom geheten door ons welkomstteam Anita en Baukje. Zij zorgen dat de nieuwe (aspirant) leden weten waar ze worden ingedeeld en geven hen alle benodigde verenigingsinformatie. Bovendien begeleiden zij de leden en ouders (indien van toepassing) tot aan de eerste training.

Contributie

De contributie vanaf 1 juli 2019 bedraagt:

  Kwartaal Jaar
Kabouters € 0,- € 0,-
Pupillen (t/m onder 13)                                                    € 33,25          € 133
Junioren  € 39,25 € 157
Senioren (reguliere KNVB competitie)   € 48,75 € 195
Senioren (niet-reguliere KNVB competitie)   € 24,75 € 99
Niet spelende leden: (trainers/leider, kaderleden die zelf niet spelen etc) zijn vrijgesteld van contributie.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie

De contributie wordt betaald middels een automatische machtiging, waarbij de bedragen in de laatste maand van het kwartaal worden geïnd, rond de 10e van de betreffende maand.


Gele en Rode kaarten

Geldboetes verbonden aan gele en rode kaarten die de KNVB voor de leden van FC Burgum rechtstreeks bij de club in rekening brengt, worden volledig doorbelast aan het betreffende lid. De afschrijving vindt plaats via automatische machtiging.
 

Afmelden

Een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap kan op uiterlijk 1 juni van het betreffende jaar ingediend worden via ledenadministratie@fcburgum.nl. Conform statuten kan het lidmaatschap slechts 1x per jaar worden beëindigd.