FC BURGUM ontvangt 150.000 euro subsidie voor realisatie van ‘hûskeamer’ in nieuwe sporthal

FC Burgum ontvangt 150.000 euro subsidie uit het Europese Leader-budget. Dat geld is bedoeld om van het sportcafé in de nieuwe sporthal een ‘hûskeamer’ te maken,  een ontmoetingsplaats met een sterk sociaal karakter.

Na de verwoestende brand in sporthal De Westermar in oktober 2017 zijn plannen opgesteld om het gehele sportpark te moderniseren. Dit heeft geresulteerd in een herbouwplan van de sporthal, de integratie van binnen- en buitensport en een nieuw sportcafé voor fusieclub FC Burgum.

Het sportcafé in de nieuwe sporthal is meer dan een plaats waar je een drankje en een hapje kunt krijgen, het moet het sociale hart worden van de verenigingen en daarmee ook van het dorp. Deze ‘hûskeamer’ wordt een ruimte in de sporthal waar jong en oud samenkomen, waar activiteiten worden ontplooid met sporters en waar ouderen, alleenstaanden, nieuwe Nederlanders en jongeren met elkaar in contact komen.

FC Burgum is meer dan een voetbalclub, de vereniging heeft ook een belangrijke sociale functie binnen het dorp. De hûskeamer past dan ook prima bij de kernwaarden van FC Burgum:

-       Hart voor de club
-       Hart voor sport
-       Hart voor omgeving

De subsidie LEADER Noordoost-Fryslân is voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel.


Impressie nieuwe sporthal Burgum

C. van den Adel
Apuls
Sonac
Expert Meijer
Tiltrans
Jumbo Burgum