Geslaagde ALV ondanks coronabeperkingen

Op maandagavond 7 december was er een Algemene Ledenvergadering (ALV) van FC Burgum, voor de eerste keer in het nieuwe onderkomen. Ondanks de beperkingen was het toch een geslaagde bijeenkomst. Er mochten maximaal dertig mensen bij de vergadering aanwezig zijn. Verschillende leden en vrijwilligers volgden de ALV dan ook via een livestream.

Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en stond even stil bij de verhuizing. Hij bedankte alle vrijwilligers die enorm hard gewerkt hebben om alles te verhuizen. Daarna werd er nog een minuut stilte gehouden voor de leden, ereleden en andere betrokkenen van FC Burgum, die in het afgelopen half jaar overleden zijn.

Na goedkeuring van de notulen en het jaarverslag nam de penningmeester ons mee in het financieel jaarverslag. Op een voor iedereen begrijpelijke wijze legde hij uit dat wij er als club ondanks de coronabeperkingen financieel goed voorstaan. Het seizoen 2019-2020 is met een positief saldo afgesloten en de verwachting is dat 2020-2021 met een beperkt verlies wordt afgesloten.

Nieuw bestuurslid Sponsorzaken
Verder is tijdens de ALV afscheid genomen van het bestuurslid (ad interim) voor de sponsorzaken, Gauke Haagsma. De voorzitter sprak namens de leden zijn waardering uit voor de passievolle inzet en betrokkenheid. Gauke kreeg een beeldje overhandigd, dat speciaal voor zijn afscheid was gemaakt. De opvolger van Gauke is Chris van Buiten. Voor vele FC Burgumers is Chris geen onbekende, want hij was eerder al actief binnen BBC. Chris werd met een luid applaus welkom geheten als bestuurslid.

Ate Ritsma, bestuurslid voetbalzaken, gaf nog een update over de huidige voetbalactiviteiten. De jeugd speelt nog onderlinge wedstrijden, maar voor de rest is het vrij rustig. Ate had nog wel een mooi nieuwtje: Henk Konings verlengde zijn contract als hoofdtrainer van heren 1 van FC Burgum.

Al met al kijken we met een tevreden gevoel terug op een geslaagde algemene ledenvergadering.

Er waren een kleine 30 mensen aanwezig in het sportcafé van de Nije Westermar

 

Voorzitter Dirk van der Woude met het presentje voor Gauke Haagsma als dank voor zijn inzet als voorzitter Sponsorzaken

 

Gauke Haagsma treedt af als voorzitter Sponsorzaken en neemt zijn presentje en bloemen in ontvangst

 

Chris van Buiten is de nieuwe voorzitter van Sponsorzaken. Dirk heet hem van harte welkom binnen het bestuur.

 

Penningmeester Richard van der Vliet over de jaarcijfers van FC Burgum

 

Ate Ritsma vertelt over wat er allemaal gebeurt op het gebied van Voetbalzaken

 

Sietse van der Meer wordt bedankt voor zijn rol als kascommissielid
Tiltrans
Sonac
C. van den Adel
Jumbo Burgum
Apuls
Expert Meijer