De jeugdtrainingen beginnen weer op 6 mei

Onlangs werd bekend dat de jeugd weer mag trainen, zij het onder strikte voorwaarden. Om daadwerkelijk weer te kunnen beginnen, heeft de commissie Voetbalzaken een plan van aanpak opgesteld. 

Dit plan van aanpak moet de gemeente eerst nog goedkeuren. Zodra dat is gebeurd, kunnen we los. Ervan uitgaande dat we goedkeuring krijgen, gaat het sportcomplex op 6 mei weer open.

Andere trainingsopzet
De opzet van de trainingen zal wat anders zijn dan jullie gewend waren. Voor de jeugd tot en met O13 verandert er weinig. Zij mogen de trainingen volgen op de normale manier, dus ook binnen de 1,5 meter en met licht contact. Minpuntje hierbij is wel dat spelers van O13 die al jarig zijn geweest en dus al 13 zijn, gaan trainen met de O14-lichting. De trainers zullen dit in de gaten houden.

O14 tot en met O19
Voor alle spelers van O14 tot en met O19 geldt dat ze zich aan de anderhalvemetermaatregel moeten houden. De trainingsopzet voor deze groep zal dus wezenlijk verschillen van de oude manier van trainen. Aangezien het op dit moment niet mogelijk is om elk team apart te laten trainen, willen we dit horizontaal doen! Dit betekent dat er getraind gaat worden per leeftijdscategorie. Als voorbeeld: alle O19-spelers (zowel jongens als meiden) tegelijk, alle O17-spelers (zowel jongens als meiden) tegelijk, alle O15 (zowel jongens als meiden) tegelijk. VTON heeft ‘coronaproof’ trainingen bedacht, waar we gebruik van kunnen maken.

Nieuw trainingsschema
We zullen een nieuw trainingsschema maken. Zodra we groen licht hebben van de gemeente, plaatsen we dit schema op de site van FC Burgum. De trainingen zullen wel weer doordeweeks zijn. Mochten er toch initiatieven zijn om in het weekend te gaan trainen, dan moet dat vooraf even worden overlegd met een commissielid van Voetbalzaken. Op de site kunnen jullie vinden bij wie je je vraag kunt neerleggen.

Let op: buiten de trainingen om blijft het sportcomplex gesloten! Samenscholingen blijven dan ook verboden en de gemeente zal hierop toezien.

Bij de trainingen zijn de volgende regels van kracht:

  • De kantine blijft gesloten.
  • De kleedboxen blijven gesloten. Omkleden en douchen moet dus thuis.
  • De toiletgroepen blijven gesloten. Ga dus thuis nog even naar het toilet en neem eventueel. een eigen gevulde bidon mee als je wat wilt drinken.
  • Alleen trainers mogen in het ballenhok, 1 persoon tegelijk.
  • Er wordt alleen getraind op de velden 5, 6 en 10.
  • Het is uiteraard aan de spelers en de ouders om te bepalen of er deel genomen wordt aan de training.
  • Bij verkoudheid of ziekte blijf je thuis. Dit geldt ook bij ziekte in het gezin.
  • Ouders en andere belangstellenden mogen niet komen kijken en of blijven hangen.
  • Kom maximaal 5 minuten voor de training op het sportcomplex en verlaat direct na de training het complex.

Als we ons aan deze regels houden, kunnen we weer veilig van ons geliefde voetbalspelletje genieten.

Commissie Voetbalzaken

 

Jumbo Burgum
Tiltrans
Expert Meijer
Sonac
Apuls
C. van den Adel