FC Burgum verbindt en springt bij

Spelers, vrijwilligers en bestuursleden hebben zich de afgelopen periode ook verdienstelijk gemaakt buiten de club. De club werd gevraagd om bij te springen en daaraan is gehoor gegeven.

Zo hebben we kansen benut om te laten zien dat het waardevol is om invulling te geven aan de waarde ‘hart voor de omgeving’ waaronder ook ‘hart voor de sponsors’.

Oudpapieractie
Zo zijn we een paar keer bijgesprongen tijdens de oudpapieractie (OPA), die één keer in de vier weken wordt gehouden. Door de coronarisico’s moest een aantal vaste vrijwilligers noodgedwongen thuisblijven. Gelukkig waren leden van FC Burgum bereid mee te draaien en konden we onder ideale weersomstandigheden ons steentje bijdragen. Dit leverde veel sympathie op bij het OPA-bestuur, dat als tegenprestatie sponstaan een flink aantal sponsorboekjes van de Clubactie afnam. Die boekjes worden verdeeld onder de vaste OPA-vrijwilligers.

Expert Meijer
Vorige week deed de directie van Expert Meijer, een van onze hoofdsponsors bij de Jeugd, een beroep op ons vrijwilligersbestand. Door de brand van een paar weken geleden moest nagenoeg de gehele inboedel worden vervangen. Nadat een groot deel van de inventaris was gesloopt, moest het hout en metaal worden afgevoerd. Via de groepsapp werd weer een aantal spelers en vrijwilligers gemobiliseerd en binnen een aantal uren was de klus geklaard. De sponsor was net zo tevreden als onze penningmeester, want de opbrengst van het metaal was voor de clubkas;  zo snijdt het mes weer eens aan twee kanten.

Sponsorboekjes
Zoals al eerder via de FC Burgum-media aangehaald, loopt ook de sponsoractie met clubplan nog. We zijn er trots op dat FC Burgum een van de weinige verenigingen in Fryslân is die de minimale afname hebben gehaald. De online verkoop viel een klein beetje tegen, maar dat is een landelijk beeld.

We hebben echter in OPA en de Hypotheker bereidwillige sponsors gevonden die het tekort wilden aanzuiveren. Hiermee kunnen we onze middenstanders en sponsors weer helpen hun omzet te verhogen. Op deze manier ervaren we met z’n allen dat de verbinding, waar we als club voor willen staan, er gewoon is. Als de sponsors een beroep doen op de club, dan doet de club een beroep op de leden en andersom kunnen wij in het belang van onze leden weer een beroep doen op onze sponsors. De sponsorboekjes zullen halverwege deze maand verspreid worden.

C. van den Adel
Jumbo Burgum
Tiltrans
Apuls
Expert Meijer