Verslag Algemene ledenvergadering

De tweede Algemene ledenvergadering (ALV) van FC Burgum is op 2 juli niet in de kantine, maar in sporthal Wetterstins gehouden vanwege de coronamaatregelen. Met hulp van spelers van JO17 zijn de stoelen zo geplaatst dat de ALV coronaproof kon plaatsvinden. Ruim veertig personen waren aanwezig.

Bestuursmutatie
Tijdens de vergadering werd Lambertus Jalvingh bedankt voor zijn inzet als interim-bestuurslid facilitaire zaken. Lambertus was al jarenlang vrijwilliger bij VV Bergum en was ook lid van de fusiecommissie. Kortom, hij verdiende het om op een goede manier te worden uitgezwaaid als bestuurslid.

Gelukkig is er ook al een opvolger voor Lambertus gevonden: Douwe Jan Douma. Douwe Jan is geen onbekende binnen de club, want hij en zijn vrouw zijn wekelijks langs de lijn te vinden, wanneer zij hun zoon Lars aanmoedigen. Met een hartelijk applaus van de aanwezigen werd Douwe Jan benoemd tot bestuurslid facilitaire zaken.

Nije Westermar
Zoals bekend neemt FC Burgum binnenkort zijn intrek in de Nije Westermar. Projectleider Jaap van Bruggen gaf een update van de huidige stand van zaken. De conclusie: het wordt prachtig. Iedereen die al de gelegenheid heeft gehad om in de Nije Westermar rond te kijken, is enthousiast.

Een van de belangrijkste agendapunten was het financiële stuk. Penningmeester Richard van der Vliet gaf een heldere uitleg over de financiële condities waarbinnen FC Burgum de verplichtingen aangaat met de gemeente.

Onze club wordt eigenaar van het sportcafé, de bestuurskamer, de ontvangstkamer (voorheen commissiekamer genoemd) en zes kleedruimtes. Op de vraag of de aanwezige leden konden instemmen met de financiële voorstellen en of op deze wijze de overeenkomst getekend kan worden, is unaniem positief gereageerd.

Voetbalzaken
Nadat het financiële agendapunt was afgehandeld gaf Ate Ritsma, voorzitter voetbalzaken, een update over de voetbaltechnische staat van FC Burgum.
De club staat er volgens Ate goed voor. De promoties van heren 1 en dames 1 geven de club een boost, maar er gebeurt veel meer. Er zijn verschillende vernieuwende ontwikkelingen bij het jeugdvoetbal, zoals de invoering van het 4-fasenmodel en het IJslands concept.

Ate meldde verder dat we op 3 september officieel starten met G-voetbal. Jelle van der Woude is hiervan coördinator en heeft dit samen met een groepje inhoudelijk vormgegeven. Dus kom op 3 september naar het sportpark om ook deze nieuwe leden een warm welkom te geven.

Vakantie
Voorzitter Dirk van der Woude bedankte de aanwezigen en wenste iedereen een fijne en gezonde vakantie toe.

Sonac
Jumbo Burgum
C. van den Adel
Tiltrans
Apuls
Expert Meijer