Vacature Penningmeester FC Burgum

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijkse bestuur en algemene bestuur.

Naast de specifieke taken die hieronder in het functieprofiel zijn opgenomen, is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Verder is haar belangrijkste taak het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om de vereniging in stand te houden. Het bestuur doet dan ook al datgene (en neemt daartoe de besluiten) die noodzakelijk zijn om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren.

Functieprofiel:

De penningmeester van het bestuur:

 • is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de club,
 • is verantwoordelijk voor (incidentele) financiële vraagstukken binnen de vereniging,
 • stelt de (meerjaren)begrotingen en budgetten op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van deze begroting,
 • maakt periodieke financiële overzichten ten behoeve van sturing op de begroting,
 • maakt het financieel jaarverslag,
 • houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen,
 • verricht betalingen,
 • is contactpersoon en verantwoordelijk voor de salarisadministratie en vrijwilligersvergoedingen,
 • is verantwoordelijk voor de te voeren financiële administratie:
 • verwerken sponsorfacturen en beheer debiteuren (i.s.m. sponsorcommissie),
 • innen contributies (i.s.m. ledenadministratie),
 • verwerken van kantine-opbrengsten (i.s.m. kantinecommissie),
 • controle en aansluitingswerkzaamheden voor verwerken van inkoopfacturen (via Basecone) en bankmutaties,
 • btw-aangiften.

Bij deze werkzaamheden wordt de penningmeester ondersteund door vrijwilligers van de diverse commissies en een vrijwilliger die alle bankmutaties en inkoopfacturen (via Basecone) verwerkt in Exact Online.

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en bij voorkeur financieel onderlegd is. Betrokkenheid bij voetbal in het algemeen is een aanbeveling maar geen must. Gezien de omvang en complexiteit is het van groot belang gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Uw reactie of vragen kunt u sturen aan Dirk van der Woude, voorzitter FC Burgum, via het mailadres voorzitter@fcburgum.nl.

Expert Meijer
C. van den Adel
Tiltrans
Apuls
Jumbo Burgum
Sonac