Routekaart naar herstart amateurvoetbal

Onze heren 1 en heren 2 gaan meedoen aan een onderlinge competitie met vijf andere clubs als de KNVB-competitie niet wordt hervat. Dit initiatief is genomen door onze voetbalvrienden van Buitenpost. We moeten nog even nagaan of dit past binnen de eventuele Regio Cup die de KNVB als alternatief aanbiedt.

Het is goed om aan te geven dat wij als bestuur het initiatief van Buitenpost steunen.
Wij hebben maandag 1 februari een verzoek aan de KNVB hadden gedaan om:

  • regie te blijven voeren, zodat alle clubs een eerlijke kans krijgen bij dergelijke initiatieven.
  • te zorgen dat er voor zowel A- als B-categorie alternatieve scenario’s komen wanneer de competitie niet hervat kan worden of een herstart krijgt.
  • te zorgen dat er een alternatief komt voor iedereen, dus heren/dames, jeugd en G-voetballers etc.

Inmiddels heeft de KNVB ook initiatieven en alternatieven bekendgemaakt, zoals de Regio Cup voor de B-categorie en eventueel ook voor de A-categorie.

Vinger aan de pols
Wij zullen de vinger aan de pols houden om al onze leden zo goed mogelijk een alternatief te kunnen bieden.
Als bestuur hebben we er vertrouwen in dat de KNVB met goede plannen komt, zodat als er weer ruimte is om in teamverband te voetballen, iedereen zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd.

Volledigheidshalve verwijzen we dan ook graag naar de routekaart van de KNVB.

Onze commissie Voetbalzaken zal in de komende dagen/weken met alle teams bekijken wat de wensen zijn en hoe wij als club deze wensen het beste kunnen invullen.

Mocht je vragen hebben, dan horen wij het uiteraard graag.

Het bestuur

Tiltrans
Jumbo Burgum
Expert Meijer
Apuls
C. van den Adel
Sonac