Uitnodiging najaarsledenvergadering FC Burgum

Vrijdag 15 november 2019
20.00 uur kantine FC Burgum.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Voetbalzaken (update over de huidige situatie)
  5. Financiën: presentatie meerjarige begroting
  6. Campagne NIX18
  7. Voortgang bouw sporthal en herstructurering sportpark
  8. Sportief partnership SC Heerenveen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Apuls
C. van den Adel
Jumbo Burgum
Expert Meijer
Sonac
Tiltrans