Veel geïnteresseerden bij informatieavond

Het was een volle bak in de kantine tijdens de informatieavond op 21 juni. Doel van de avond was de leden en belangstellenden kennis te laten maken met de organisatie van FC Burgum en het informeren over laatste stand van zaken. 

Voorzitter Dirk van der Woude verwelkomde de gasten. Hij startte zijn presentatie met een video, waarin de nieuwe bestuursleden zichzelf voorstellen door middel van vlogjes.  Vervolgens schetste Dirk kort het voortraject van de fusie, ging hij in op de kernwaarden en de belangrijkste doelstellingen van de vereniging voor de komende tijd. Ook de overbruggingsperiode met betrekking tot de huidige accommodatie (boxen en kantine De Foarset) tot de verhuizing naar de nieuwe sporthal kwam aan bod. Daarna werd door elk bestuurslid voor zijn/haar aandachtsgebied verslag gedaan over de stand van zaken.

Jacqueline Boersma (PR en communicatie) stelde het team Communicatie en de coördinator van dit team Anthonie Feenstra, voor aan de aanwezigen. Ging daarna kort in op de taken die momenteel door de leden van het team worden opgepakt en welke communicatiemiddelen zullen worden ingezet. Er is een algemeen contactadres beschikbaar voor alle vragen aan de vereniging: info@fcburgum.nl

Ate Ritsma (Voetbal Zaken) vertelde op een humoristische manier hoe Voetbal Zaken en alle voetballende teams zijn georganiseerd. Ruim 90% van alle vrijwilligersfuncties zijn inmiddels vervuld. Voor een  zestal teams wordt nog naar trainers gezocht.

Jan Harmen Jonker (Algemene Zaken) gaf een toelichting op o.a. de teams, leeftijdcoördinatoren, vrijwilligerscoördinatoren, ledenadministratie en de vertrouwenspersoon.

Richard van der Vliet (penningmeester) gaf aan dat er verschil zit in de contributie tussen BCV en VV Bergum senioren. Dit verschil wordt gelijk getrokken en het laagste bedrag wordt als contributiebedrag bij FC Burgum aangehouden. De inning gaat plaatsvinden in elke laatste maand het kwartaal. Ook vertelde Richard over de samenvoeging van de Club van 50/100. Deze nieuwe Club gaat Freonen van FC Burgum heten. Daarnaast blijft het ook mogelijk als donateur de club financieel te steunen. Het donateurschap en de Freonen fan FC Burgum verschillen overigens in doelstellingen en bestedingen van het het geld.

Gauke Haagsma (Sponsorzaken) stelde de nieuwe sponsorcommissie voor en vertelde over de nieuwe sponsorpakketten. Nieuw voor komend seizoen is dat de aanschaf van inloopshirts via de sponsorcommissie gaat. Ten slotte vertelde Gauke wie de nieuwe hoofd- en ster sponsors van FC Burgum zijn.

Er is nog een vacature voor bestuurslid Facilitaire Zaken. Justus van der Feen, coördinator van de kantinecommissie gaf een beeld wie betrokken zijn bij de kantine organisatie en lichtte de plannen en taken kort toe.

De leden konden de nieuwe wedstrijdtenues alvast bekijken. Binnenkort volgt meer informatie over de kleding, prijzen en aanschafmogelijkheden.

Nadat Dirk het team Lief en Leed voorstelde aan de aanwezigen en het doel van dit team had uitgelegd werd er onder het genot van een drankje nog even gezellig met elkaar nagepraat. 

Bekijk hier de slides van de presentatie...

 

C. van den Adel
Tiltrans
Apuls
Jumbo Burgum
Expert Meijer