Nieuwe onderkomen FC Burgum heet Nije Westermar

Gelbrig Hoekstra, wethouder sportbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel, onthulde tijdens de nieuwjaarsreceptie van FC Burgum op 3 januari samen met FC Burgum-voorzitter Dirk van der Woude de naam van het nieuwe onderkomen van de club. De naam Nije Westermar staat op een bord in de kantine en langs het hoofdveld.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van de Nije Westermar. De planning is dat iedereen begin oktober kan sporten op de nieuwe locatie, die tevens als ontmoetingsplaats gaat dienen, als 'hûskeamer' van het dorp. Klaas de Haan vertelde namens de stuurgroep van het burgerinitiatief Westermar trots te zijn op het proces. De stuurgroep is het aanspreekpunt voor de gemeente, gebruikers van de Westermar, omwonenden en andere belanghebbenden.

Ontstaansgeschiedenis
Op 4 oktober 2017 brandde de sporthal Westermar in Burgum volledig af. De Westermar was de oudste sporthal van de gemeente Tytsjerksteradiel. De hal werd gebouwd in 1978. Wethouder Hoekstra vertelde hoe toen de naam bedacht is. Er was al een Eastermar, Sumar en Noardermar. Deze plaatsen kenmerkten zich door hechte gemeenschappen. Dat is ook het doel van sporten, samen tot een prestatie komen. Vandaar dat men in 1978 de naam Westermar bedacht.

Voor meer informatie: https://www.westermar.frl/

Jumbo Burgum
Expert Meijer
Apuls
Tiltrans
C. van den Adel