Ons hoofdveld wordt mooier en mooier!

De aankleding van ons nieuwe hoofdveld loopt gesmeerd. De lampen hangen er al een tijdje, de lage boarding langs het veld is zo goed als klaar en ook is er een nieuw scorebord geplaatst. 

Dat laatste gebeurde onder toeziend oog van de sponsor, restaurant en brasserie Puur Prince en hotel Princenhof in Earnewâld.

Het scorebord staat nu nog moederziel alleen op het talud tussen het veld en het parkeerterrein, maar dat zal spoedig anders zijn. Langs de lange zijde van het veld komt een dubbele rij reclameborden op hoogte, aan weerszijden van het scorebord (zie tekeningen). Van de 60 beschikbare posities zijn er nog 3 niet gevuld.

Reclameborden in de ballenvangers
Ook achter beide doelen komt een dubbele rij reclameborden. Wel is in overleg met de gemeente besloten de oostkant zoveel mogelijk open te houden om een doorkijkje te krijgen naar het veld dat erachter ligt. Daarom wordt aan die kant alleen de ballenvanger behangen met borden. Van de 50 plekken achter de doelen zijn er nog 2 vrij.

Vlaggenmasten
In overleg met de gemeente is besloten dat er op twee plekken vlaggenmasten worden geplaatst. Voor de sporthal nabij de bloembak in de zuid-westhoek komt een aantal masten met onder meer de FC Burgum-vlag, de KNVB-vlag en de gemeentevlag. De sponsorvlaggen (17 stuks) kunnen we plaatsen in het gebied tussen de hal en veld 3, het voormalige hoofdveld. 

Sponsordoek
Het sponsordoek dat nu aan de buitenmuur bij de kleedkamers van de Foarset hangt, wordt aangepast met nieuwe co-sponsors en mag van de gemeente worden geplaatst aan de oostelijke buitenmuur van de Nije Westermar, naast de ingang naar de kleedkamers.

Sponsorzuilen bij ingang 
De beide zuilen met de namen van de hoofdsponsors bij de oude ingang van het complex zijn door Friesland Reclame weggehaald en worden uitgebreid met het logo van SONAC. De zuilen worden vervolgens herplaatst bij de nieuwe hoofdingang van het sportpark.

 

Sonac
C. van den Adel
Jumbo Burgum
Tiltrans
Apuls
Expert Meijer