KNVB voert 4-fasenmodel in bij pupillen

Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m JO12) gaat er vanaf het seizoen 2020/’21 iets anders uitzien. Het 4-fasenmodel wordt ingevoerd. Het seizoen wordt opgesplitst in 4 fasen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar.

De indeling van de eerste fase (het klasse-niveau) gebeurt nog steeds op basis van de teaminschrijving van de vereniging. In het 4-fasenmodel is het streven de reisduur te beperken en wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden komen voor deze leeftijdscategorieën te vervallen.

Passend voetbalaanbod

Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het kind en hoe hij/zij optimaal plezier beleeft aan het voetballen in een veilige omgeving en zich daarbinnen ontwikkelt. De belevingswereld van de pupillen en hun ambities en drijfveren om te voetballen zijn het uitgangspunt voor de inrichting van dit voetbalaanbod. ​Een van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om pupillenteams sneller te herindelen, indien noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores voor en worden er meer wedstrijden gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans is. Dit laatste leidt tot meer plezier bij de kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen langer blijven voetballen.

Pilot

Gedurende het seizoen 2019/’20 heeft er in West 1 en West 2 een pilot plaatsgevonden met dit 4-fasenmodel. Uit de ervaringen bleek dat betrokkenen bij het pupillenvoetbal (wedstrijdsecretarissen, trainers/coaches, ouders) positief zijn over de nieuwe opzet. Met name het sneller en proactief kunnen herindelen en de duidelijkheid over de speeldagenkalender voor het hele seizoen worden als (zeer) positief ervaren. Daarnaast werd aangegeven dat niet voetballen tijdens schoolvakanties, als prettig en rustgevend beschouwd wordt.

Speeldagenkalender

De speeldagenkalender geeft vooral duidelijkheid, de speeldagen staan vast voor de pupillenteams, van Onder 7 tot en met de Onder 12 en is er voorafgaand aan het seizoen duidelijkheid over de speeldata. De weekenden waarin wordt gespeeld staan vast en er zijn geen beker- of inhaalweekenden. Het 4-fasenvoetbal neemt de wedstrijdsecretarissen van de verenigingen dus veel (extra) werk uit handen. Door de vrijgekomen ruimte kunnen verenigingen zelf meer activiteiten organiseren, zoals zaalvoetbal in de winter of toernooien.

(Bron: KNVB)

Expert Meijer
Jumbo Burgum
C. van den Adel
Apuls
Tiltrans
Sonac