Rook- en alcoholbeleid onder de loep

Een zogenoemde 'meedenkgroep' van FC Burgum komt bijeen om te praten over het gewenste rook- en alcoholbeleid op het nieuwe sportcomplex De Nije Westermar.
Burgerinitiatief, ook wel stuurgroep Westermar genoemd, houdt binnenkort een bijeenkomst voor bestuursleden van de verenigingen die gebruik gaan maken van De Nije Westermar. Een van de onderwerpen is het aftasten van standpunten om te komen tot gezamenlijke gedragsregels; denk bijvoorbeeld aan het rook- en alcoholbeleid.
Meningen peilen
De overheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord afspraken gemaakt over rookvrije sportverenigingen in het jaar 2025. Tot die tijd is het aan sportverenigingen zelf hoe om te gaan met roken langs de velden. Voor FC Burgum is dit een reden om meningen binnen de club te peilen en een 'meedenkgroep' te formeren die zich buigt over rook- en alcoholafspraken. De samenstelling is divers: jong, oud, rokers en niet-rokers, ouders, spelers en vrijwillgers.
Wel of geen rookverbod
Op 25 juni kwam de groep bijeen om meningen te polsen en ideeën te bespreken. De meningen over het roken lagen in eerste instantie ver uit elkaar. Een deel van de groep wil graag een rookvrij sportcomplex vanaf het moment dat wij intrek nemen in ons nieuwe onderkomen. Een ander deel pleit ervoor de regels van de overheid te volgen vanaf 2025 en voor nu geen algeheel rookverbod op het hele complex in te stellen. Door naar elkaar te luisteren en elkaars mening te respecteren, kwamen de groepen in de discussie nader tot elkaar. Een rookzone op een geschikte plek zou bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn.

De uitkomsten worden meegenomen en ingebracht tijdens de bijeenkomst van Burgerinitiatief, waar ook de standpunten van overige  gebruikers van het sportcomplex aan de orde komen.
Bestuur FC Burgum
Apuls
Sonac
Expert Meijer
Jumbo Burgum
Tiltrans
C. van den Adel