Algemene Ledenvergadering

Op maandag 28 juni aanstaande om 20:00 uur is de (voorjaars) Algemene Ledenvergadering. We doen dit in ons sportcafé in de Nije Westermar.

Er mogen, volgens de corona richtlijnen, maximaal 50 mensen aanwezig zijn. Wanneer je de ALV wilt bijwonen ben je verplicht om je vooraf aan te melden via: secretariaat@fcburgum.nl.

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering 7 december 2021
 5. Bestuurszaken
  • Afscheid Jacqueline Boersma
  • Benoemen Anja de Jong-Tilkema
 6. Actuele financiële situatie
 7. Begroting 2021/2022
 8. Wet bestuur en toezicht
 9. Vrijwilligersbeleid
 10. Stand van zaken accommodatie
 11. Voetbaltechnische zaken
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Bij dit bericht zijn volledigheidshalve de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering gevoegd:
Notulen Algemene Ledenvergadering 7 december 2020

We hopen op een “volle bak”, dus graag tot 28 juni as.

 

Het bestuur

Jumbo Burgum
Expert Meijer
Sonac
C. van den Adel
Tiltrans
Apuls