Demo GPS aangestuurde kalkwagen

Op woensdag 28 juli heeft Jerrald ter Mate van de firma Lijnvast B.V. een demonstratie gegeven. Met een GPS aangestuurde kalkwagen heeft hij de lijnen op veld 4 gekalkt.

Onder het toeziend oog van een tiental vrijwilligers van de M.O.P. en V.O.P. en 2 bestuursleden werd het veld binnen 1 uur, zonder gebruik te maken van meetlinten en touwtjes, voorzien van de wedstrijdbelijning. Normaliter zijn 4 vrijwilligers daar voor 1 veld minimaal 4 uur mee bezig. Omdat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers voor het uitvoeren van deze taken te vinden, werd dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van Lijnvast B.V., om de GPS aangestuurde kalkwagen bij ons te demonstreren.

Gelet op het enthousiasme van de aanwezigen zal deze demonstratie een vervolg krijgen. Er is inmiddels afgesproken dat op dinsdag 24 augustus de overige velden op dezelfde wijze worden voorzien van de benodigde belijning.

Werd bij de huidige demonstratie gebruik gemaakt van een handgeduwde kalkwagen, bij de volgende uitvoering zal de volledig automatisch GPS bestuurde gedemonstreerd worden.

Over het aanschaffen van een dergelijke kalkwagen zal in een later stadium gesproken worden.

 

C. van den Adel
Sonac
Expert Meijer
Tiltrans
Apuls
Jumbo Burgum