Hans Anker geeft vermakelijk inkijkje in advocatuur tijdens sponsoruitje

Het sponsoruitje van FC Burgum lokte donderdag 29 september meer dan vijftig personen naar paviljoen Klein Zwitserland, waar Fokko Eijbergen de benedenzaal beschikbaar had gesteld. Gastspreker was Hans Anker, de helft van de vermaarde advocatentweeling uit Akkrum.

Hart voor de sport
Na koffie met oranjekoek opende Gauke Haagsma de avond als voorzitter van de sponsorcommissie. Hij gaf aan dat FC Burgum buiten de kernwaarden Hart voor de club, Hart voor de sport en Hart voor de omgeving ook een vierde kernwaarde toejuicht: Hart voor de sponsors. Dat houdt in dat we de sponsors bij de club willen betrekken door dit soort uitjes, maar ook met bedrijfspresentaties en bijzondere bijeenkomsten rond wedstrijden.

Vervolgens ging FC Burgum-voorzitter Dirk van der Woude in op de actualiteit van de nieuwe club. Hij gaf tevens een korte toelichting op de bouw van de nieuwe Westermar en de ontwikkeling van het sportpark.

Prachtige discussies
Hierna was het woord aan Hans Anker. Op humoristische wijze nam hij zijn gehoor mee in de ervaringen die hij samen met zijn broer tijdens hun bijna 40-jarige carrière had opgedaan en de dilemma's waar een advocaat soms mee worstelt. Er kwamen prikkelende reacties uit de zaal, die leidden tot prachtige discussies. Zo kregen we een mooi inkijkje in de wereld van de advocatuur en het hedendaagse strafrecht, dat de laatste weken volop in de actualiteit staat.

Omstreeks 22.15 uur sloot Hans Anker zijn boeiende betoog af en begon de derde helft. Het was ‘in noflike en ynspirearjende jûn’.

Tiltrans
Apuls
Sonac
C. van den Adel
Expert Meijer
Jumbo Burgum