Algemene ledenvergadering vrijdag 17 juni

Op vrijdag 17 juni aanstaande om 20.00 uur is de Algemene (voorjaars) Ledenvergadering. We doen dit in ons sportcafé in de Nije Westermar.

Alle betrokkenen bij FC Burgum zijn van harte welkom. We hopen op een grote opkomst!

De agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering 4 maart 2022
 5. Bestuurszaken
  • Aftredend Richard van der Vliet
  • Benoeming Mark Kruisselbrink
 1. Actuele financiële situatie
 2. Begroting 2022/2023
 3. Stand van zaken accommodatie
 4. Voetbaltechnische zaken
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Voor de volledigheid hier de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering...

Apuls
Jumbo Burgum
Sonac
Tiltrans
C. van den Adel
Expert Meijer