Algemene Ledenvergadering 8 mei 2023

“Wat je geeft krijg je terug”
De vergadering werd geopend met een oproep vanuit het bestuur aan alle spelende leden, kaderleden, ouders en supporters om beslissingen van scheidsrechters en grensrechters gewoon te accepteren en te respecteren. Onder het motto “Wat je geeft, krijg je terug” werd aan alle FC Burgumers het verzoek gedaan om een voorbeeld te nemen aan de wijze hoe men in de rugbysport respect heeft voor beslissingen van scheidsrechters. De oproep werd ondersteund met een filmpje vanuit de rugbysport.

Dirk van der Woude las een statement, een voetbaldroom, voor, waarin het bovenstaande is verwoord.

Benoeming Leden van Verdienste
Tijdens de ALV werden Jan Wijnsma en Pieter Schols benoemd tot lid van verdienste. Jan is al jarenlang actief als vrijwilliger in diverse rollen. Zo was hij penningmeester en lid van de fusiecommissie. Ook was Jan trainer en scheidsrechter (dat hij overigens nog steeds is). Momenteel is Jan ook nog actief als coördinator binnen Voetbalzaken. Kortom, Jan heeft zijn sporen meer dan verdiend en is daarom benoemd tot Lid van Verdienste.

Pieter werd benoemd vanuit zijn rol als voormalig voorzitter van vv Bergum. Ten tijde van het fusieproces kwam er veel druk te liggen op Pieter en zijn medebestuursleden van vv Bergum. Het bestuur van FC Burgum stelt dat wanneer Pieter (en zijn toenmalige medebestuursleden) niet zo daadkrachtig hadden opgetreden, dit mogelijk had kunnen leiden tot vertraging van het fusieproces, of zelfs tot het falen van het proces had kunnen leiden.
De toenmalige leden van vv Bergum moesten in eerste aanleg de grootste offers brengen, zoals het verlaten van haar accommodatie en het afscheid nemen van het zondag prestatievoetbal. Juist door de wijze waarop dit door Pieter werd geleid heeft ervoor gezorgd dat het fusieproces in 2019 succesvol bekrachtigd werd. Hiervoor werd Pieter bedankt en benoemd tot Lid van Verdienste.

Bestuurswisseling
Douwe-Jan Douma heeft sinds de fusie binnen het bestuur de portefeuille Facilitaire Zaken in beheer gehad. Ondanks dat hij zelf bij de aanstelling aangaf weinig ervaring op dit vlak te hebben, heeft hij deze rol met veel enthousiasme opgepakt. In de afgelopen jaren heeft hij veel uiteenlopende zaken opgepakt. Eind vorig jaar gaf Douwe-Jan aan dat de bestuursfunctie niet meer te combineren is met zijn werk en opleiding bij de Politie. Hij wilde het stokje daarom graag overdragen.

Alex Jongedijk is bereid gevonden om de positie van Douwe-Jan over te nemen. Alex is betrokken geweest bij de nieuwbouw van de Nije Westermar. Hij kent het gebouw hierdoor van A tot Z. Alex draait al een aantal maanden mee in het bestuur, en is tijdens de ALV formeel aangesteld.

   

Verhoging contributie
Door de penningmeester, Mark Kruisselbrink, werd aangegeven dat de begroting voor 2023/2024 niet sluitend gemaakt kan worden. Redenen zijn de sterke inflatie, oplopende kosten door inhuur van professionele krachten, in het kader van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden en een sterke stijging van een bijdrage aan de Vereniging Van Eigenaren.

Om de begroting sluitend te krijgen werd voorgesteld de huidige contributie te verhogen. Het voorstel werd unaniem aangenomen door de aanwezigen. Een toelichting op de contributieverhoging volgt later.

“Iedereen is gelijk” en Ledentevredenheidsonderzoek
Binnen de club zijn momenteel twee projecten gaande. Het project “Iedereen is gelijk” werd door Kees Noordmans toegelicht. Er worden initiatieven onderzocht om te bevorderen dat binnen FC Burgum iedereen wordt geaccepteerd zoals je bent. Om te inventariseren waar aandacht voor moet komen, is verbinding gezocht met de groep die zich bezighoudt met het ledentevredenheidsonderzoek.
Roeland Rusticus vertelde dat er in september/oktober een ledentevredenheidsonderzoek uitgevoerd wordt. Dit onderzoek betreft een soort enquête waarbij er vanuit verschillende onderwerpen, zoals accommodatie, spelplezier, etc. vragen gesteld worden.
Beide projecten zijn in het leven geroepen naar aanleiding van het beleidsplan.

Apuls
Expert Meijer
Sonac
C. van den Adel
Tiltrans
Jumbo Burgum