Voorlopige selecties FC Burgum 35+ en 45+

Inmiddels heeft de afdeling voetbalzaken van FC Burgum ook de voorlopige indelingen gemaakt voor teams van de 35 en 45 plus voor het nieuwe seizoen 2019/2020. Het is nog niet bepaald welk team bij 35+ 1,2 of 3 en bij 45+ 1 en 2 wordt. Hierover later meer.

Voorlopige selectie FC Burgum 35+ :

Albert de Jong
Albert de Vries
Fokko Eybergen
Freddie Kooistra
Harmen Visser
Jammo Stelwagen
Jan Wijnsma
Jelle vd Wal
Rene Procee
Rienk Boskma
Sietse Postma
Theunis Elzinga
 Voorlopige selectie FC Burgum 35+ :

Bert Tjaarda
Chris vd Brug
Douwe Hoogeveen
Gert Jan Postma
Herman vd Zwaag
Hille Hiddema
Hylke vd Wal
Jan vd Zwaag
Marten Veenstra
Pieter vd Veen
Sieger Age Cuperus
Symen Bijlsma
 Voorlopige selectie FC Burgum 35+ :

Ate Ritsma
Gerrit de Boer
Hylke Walstra
Jan Durk de Groot
Leo de Jong
Manfred de Jong
Rein Trinks
Sietse vd Meer
Sjirk de Groot
Steven Wassenaar
 Voorlopige selectie FC Burgum 45+ :

Appie Heegstra
Ate Heegstra
Chris van Buiten
Durk vd Meer
Eric Douma
Fokke Linting
Frederik Bierling
Jaap Wolters
Jan Bosman
Jouke Douma
Justus vd Feen
Klaas Veenstra
Pieter Boek
Pieter Schols
Rene Feersma Hoekstra
Siebe Mulder
Tjitze de Jong
 Voorlopige selectie FC Burgum 45+ :

Albert de Wilde
Andries Boomsma
Enno Kaspersma
Henk Hoekstra
Hylke de Boer
Jaap Kingma
Jaap Schievink
Jaap v Bruggen
Jan Tabak
Jouke Boomsma
Justus Boersma
Siebe Veenstra
Tjeerd JoustraVoorlopige selectie FC Burgum Vrouwen 7x7:

Anette Rozenga
Anita Bosma
Annie Postma
Baukje Idema
Baukje Vos
Helena Halbertsma
Hilly Boonstra
Hinke Wedman
Japke Wedman
Jildou Haarsma
Jolanda vd Bie
Nynke Dupon
Sonja de Bruin
Sytske Steensma - vd Meer
Tamara Glashouwer

Tiltrans
Sonac
C. van den Adel
Expert Meijer
Jumbo Burgum
Apuls